Viminco

DK EN

Kontraktudvikling

Viminco har gennem mange år udviklet specialty og niche lægemidler til nordiske kunder.

Kundernes bevæggrunde for disse projekter kan være mange. For nogle lægemidler kræver strammere lovgivning ny dokumentation eller helt nye råvarer, eller slet og ret udgår centrale råvarer, som derfor må udskiftes. Ikke mindst kan ønsket være drevet af kommercielle forhold, hvor der skal udvikles generika af eksisterende produkter på markedet.

Udover generisk lægemiddeludvikling har vi også et tæt samarbejde med kunder, som udvikler originalprodukter.

Vi kan drive processen helt fra sourcing af råvarer, test af formuleringer, bioekvivalens, stabilitetsprogram, ekspertrapporter og kompilering af dossier. Men besidder kunden selv kompetencer indenfor disse områder, koncentrerer vi os om det andet. Udviklingsforløbet og de forskellige faser koordineres i tæt samarbejde kunden.